• بازدید : 685 views
 • یک نظر

ساخت بیت deep house قست دوم

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت deep house قست دوم

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :21 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 1,097 views
 • 2 نظر

ساخت بیت deep house قسمت اول درام و bass

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت deep house قسمت اول درام و bass

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :7 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 590 views
 • بدون نظر

فرستادن هر یک از سمپل های fpc به صورت جداگانه به میکسر

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : فرستادن هر یک از سمپل های fpc به صورت جداگانه به میکسر

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :3 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 895 views
 • بدون نظر

ساخت بیت اولد اسکول با استفاده از سمپل

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت اولد اسکول با استفاده از سمپل

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :43 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 2,392 views
 • بدون نظر

ساخت بیت گنگ هیپ هاپ با gms

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت گنگ هیپ هاپ با gms

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :14 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 1,191 views
 • بدون نظر

ساخت بیت رپ با فضای دارک

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت رپ با فضای دارک

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :48 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 687 views
 • بدون نظر

اموزش ساخت بیت هیپ هاپ

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : اموزش ساخت بیت هیپ هاپ

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :42 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 720 views
 • بدون نظر

اطلاعت مورد نیاز برای ساخت صدا با وی اس تی و سینتی سایزرها (serum-massiveو …..)

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : اطلاعت مورد نیاز برای ساخت صدا با وی اس تی و سینتی سایزرها (serum-massiveو …..)

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :25 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 461 views
 • بدون نظر

sساخت بیت تو سبک ovo قسمت اول

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : sساخت بیت تو سبک ovo قسمت اول

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :33 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 590 views
 • بدون نظر

آموزش ساخت پلاک با serum

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : آموزش ساخت پلاک با serum

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :4 دقیقه

نرم افزار میزبان : flstudio

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi