• بازدید : 439 views
 • بدون نظر

آموزش اکولایزر کردن string

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : آموزش اکولایزر کردن string

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش : ۴ دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 

 • بازدید : 384 views
 • بدون نظر

آموزش ساخت بیت بدون وی اس تی و درام کیت (با دهان)

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش :ساخت بیت با دهان (بدون استفاده از vst و drum kit)

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :39 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 

 • بازدید : 379 views
 • بدون نظر

آشنایی با تنظیمات سمپل

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش :آشنایی با تنظیمات سمپل

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :7 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 423 views
 • بدون نظر

در آوردن نت های وکال با ادیسون

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش :در آوردن نت های وکال با ادیسون

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش :5 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 

 • بازدید : 493 views
 • بدون نظر

آموزش چیدن hihat roll

 

 

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش :تکنیک چیدن hihat roll

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش : 6 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 346 views
 • بدون نظر

اکولایزر کردن horn و brass

 

 

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : اکولایزر کردن horn و brass

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش : 4 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 

 • بازدید : 468 views
 • بدون نظر

ساخت بیت ترپ با پد

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت ترپ با پد

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش : 47دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 312 views
 • بدون نظر

ساخت بیت با 808 کیک

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت با 808 کیک

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش : 58 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 310 views
 • بدون نظر

ساخت بیت تریپ هاپ قسمت دوم

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت Trip Hop قسمت دوم

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش : 32 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi

 • بازدید : 331 views
 • بدون نظر

ساخت بیت Trip Hop قسمت اول

منتشر کننده آموزش : learnflstudio.ir

موضوع آموزش : ساخت بیت Trip Hop قسمت اول

کیفیت آموزش : ۴۸۰p

مدت زمان آموزش : 26 دقیقه

زبان آموزش : فارسی

مدرس : پوریا Akhi