• بازدید : 28 views
  • بدون نظر

دانلود پلاگین Audio Damage AD032 Mangleverb v1.0.1

دانلود پلاگین Audio Damage AD032 Mangleverb v1.0.1

نسخه مک و ویندوز

دانلود پلاگین Audio Damage AD032 Mangleverb v1.0.1

دانلود پلاگین Audio Damage AD032 Mangleverb v1.0.1 نسخه مک و ویندوز

شرکت Audio Damage در یک حرکت جالب ، چند واحد پرکاربرد را به ریورب اضافه و در غالب یک پلاگین عرضه کرده است . نتیجه این ترکیب ، پلاگین Mangleverb است که ترکیبی از ریورب به همراه بخش فیلتر ، LFO ، Envelope و در نهایت VCA است که این پلاگین را به یک ریورب ، فیلتر ، ترنزینت شیپر (transient shaper) ، گیتِ ریتمیک (rhythmic gate) ، گیتِ فرکانس های بم (LPF gate) و … تبدیل کرده است .

  • بازدید : 33 views
  • بدون نظر

دانلود پلاگین Audio Damage AD035 Grind v1.0.0

دانلود پلاگین Audio Damage AD035 Grind v1.0.0

نسخه مک و ویندوز

دانلود پلاگین Audio Damage AD035 Grind v1.0.0

دانلود پلاگین Audio Damage AD035 Grind v1.0.0 نسخه مک و ویندوز

ابزاری بسیار قدرتمند برای طراحی و شکل دادن به صدا !

پلاگین Grind می تواند بازه وسیعی از سچوریشن های تیوب تا دیستورشن های بسیار خشن را به صدای شما اضافه کند .

این پلاگین دارای 3 بخش اصلی می باشد . بخش ویوتیبل (Wavetable) ،

سچوریشن/دیستورشن و پس از آن نوبت به بخش فیلتر ها می رسد .